Pierwsza wizyta uczniów klasy I w bibliotece szkolnej
konspekt lekcji bibliotecznej prowadzonej w klasie pierwszej
Szkoła Podstawowa Nr 321 w Warszawie


Cele:

> poznanie biblioteki szkolnej i jej pracowników
> zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki
> zwrócenie uwagi na konieczność poszanowania książek
> wdrażanie do właściwego zachowania się w bibliotece
> zachęcenie uczniów do systematycznego wypożyczania i czytania książek

Metody:

> pogadanka
> pokaz
> swobodne wypowiedzi dzieci

Środki dydaktyczne:

> regulamin biblioteczny
> plansza w kształcie otwartej księgi zatytułowana “Życzenia książki”
> duże, kolorowe wydania książek dla dzieci
> teksty wierszy i zagadek

Przebieg lekcji:

 1. Wprowadzenie do zajęć :

  1. powitanie i przedstawienie się nauczyciela bibliotekarza
  2. zapoznanie uczniów z celem zajęć
  3. zagadki na temat:
    > gdzie się znajdujemy?
     “Oto zagadka książkowa!
     Dziesięć liter ma to słowo,
     A na końcu jest w nim “teka”,
     Książka tam na ciebie czeka,
     Coraz inna, coraz nowa.”
    > kto pracuje w bibliotece?
     “Kto ma na półkach książek bez liku?
     I dba o książki i czytelników?”
    > ksiązka jest moim przyjacielem
     “Z niej w szkole i w domu nauczysz się wiele,
     Szanuj ją i kochaj, jest twym przyjacielem”
     Bez kluczyka ją otwierasz, żeby stron zobaczyć wiele,
     O niej ludzie mówią nieraz, że jest mądrym przyjacielem!”
  Zagadki może przeczytać nauczyciel, chętne dziecko umiejące już czytać lub zaproszony uczeń ze starszej klasy.

 2. Rozmowa z dziećmi o bibliotece:

  1. próba sformułowania definicji biblioteki (np. odp.- miejsce gdzie gromadzi się i wypożycza książki)
  2. wyposażenie biblioteki – uczniowie podają swoje spostrzeżenia
  3. głośne przeczytanie przez uczniów już umiejących czytać tabliczek informacyjnych znajdujących się w pomieszczeniu biblioteki i na jej drzwiach
  4. zasady korzystania z biblioteki oraz podanie przez bibliotekarza terminu założenia kart czytelnika
  5. rozmowa z uczniami na temat poszanowania książek – pokazanie książek czystych, oprawionych w okładki ochronne i książek brudnych, zniszczonych
  6. obejrzenie przez uczniów zbiorów książek przeznaczonych dla klasy pierwszej,głośne czytanie tytułów
  7. zaprezentowanie przez bibliotekarza ciekawych albumów np. “Psy”, “Koty i kocięta”, “Świat zwierząt” itp. - zwrócenie uwagi na piękne ilustracje.


 3. Zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki.
  Nauczyciel bibliotekarz omawia prawa i obowiązki uczniów – czytelników oraz odczy-tuje i w przystępny sposób objaśnia poszczególne punkty regulaminu. Niektóre punkty regulaminu mogą odczytać chętni uczniowie, którzy już potrafią czytać.

 4. Piękna recytacja wiersza.
  Zaproszone ze starszej klasy dziecko, trzyma duży kolorowy album i pięknie recytuje wiersz Edwarda Szymańskiego pt. “Książka”

  Tytułem na pierwszej stronie
  witam!
  Bo po to przecież jestem,
  żebyś mnie ujął w dłonie
  i czytał.

  Kiedy jesz obiad – na zdrowie!
  Gdy chcesz się bawić – baw się!
  Ja ci nie bronię!
  Ale gdy chcesz mieć opowieść
  o wszystkim, co najciekawsze -
  ja ci się skłonię!

  Kiedy ci smutno będzie,
  kiedyś samotny, chory
  bez przyjaciela -
  ja z tobą pójdę wszędzie
  poprzez zimowe wieczory
  w kraje wesela.

  Będziesz wraz ze mną oglądać
  baśnie i cuda, i dziwy
  na końcu świata.
  Po niebie, po morzach i lądach,
  jako te ptaki szczęśliwe,
  będziemy latać.
  Nigdy ci się nie znudzi!
  Wędrówki po każdej kartce
  nie są tak straszne.
  Przygody innych ludzi
  są przecież nie mniej warte
  niż twoje własne.

  Ja cię bez trudu nauczę
  tego co przydać się może,
  choćby po latach paru.
  Ja tobie słowem, jak kluczem,
  w cudowny sposób otworzę
  pałace czarów.

 5. Uzupelnianie planszy “Życzenia książki”.

  Nauczyciel bibliotekarz przypina na tablicy dużą planszę, wyciętą w kształcie otwartej księgi zatytułowaną“Życzenia książki oraz objaśnia związane z tym polecenie. >Naprowadza uczniów na tok myślenia, zgodny ze zdaniami, napisanymi na odrębnych karteczkach (wyłożonych obok na stoliku ).Zgłaszające się , chętne dzieci, kolejno przypinają wybrane kartki na planszy “Życzenia książki”
  Propozycje napisów na kartkach:
  Myj ręce przed czytaniem.
  Nie zaginaj rogów!
  Wykonaj zakładkę do książki.
  Nie rysuj i nie kreśl nic na moich kartkach!
  Odwracaj kartki bez użycia śliny, bo to brzydko i niezdrowo.
  Nie czytaj przy jedzeniu..

  Nauczyciel może również zapisać na kartkach inne, wymyślone przez uczniów hasła i przypiąć je na planszy.

 6. Podsumowanie zajęć.
  - wręczenie wychowawcy klasy planszy “Życzenia książki” z prośbą o powieszenie jej w sali lekcyjnej i częste przypominanie zawartych treści
  - zaproszenie uczniów na następną lekcję biblioteczną :
  “Pasowanie – uroczyste przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas pierwszych”

  Opracowała:
  Anna Kaczmarska
  nauczyciel bibliotekarz
  SP 321 w Warszawie